Služby

Zváranie
Stavebné a opravárenské práce
Montáž a demontáž zariadení
Montáž a demontáž konštrukcií (aj pálenie kovových konštrukcií)
Kontrola stavu a funkčnosti stavieb a zariadení
Čistenie a spriechodňovanie cirkulaťných nádrží a stavidiel
Oprava ponorených častí lodí
Výmena vrtulí bez nutnosti nákladne vyťahovať loď do suchého doku
Odsávanie sedimentu z dna umelých a prírodných vodných nádrží
Kosenie a odstraňovanie vodných rastlín
Ekologické práce
Monitorovanie stavu vodných tokov a jazier
Odbery vzoriek
Hľadanie a vyťahovanie potopených zariadení, prípadne cenností
Ak hľadáte službu z oblasti potápačských prác a nenašli ste ju v zozname, neváhajte nás kontaktovať. Vašim požiadavkám buď vyhovieme, alebo vám zdarma poradíme na koho sa obrátiť.