Vybrané projekty - ukážky prác

Revitalizácia jazera Štrkovec

 • prieskum jazera
 • odbery vzoriek
 • odstraňovanie mechanických nečistôt
 • odsávanie sedimentu
 • odstraňovanie nadbytočného rastlinného porastu
 • zostrojenie a usadenie plávajúceho ostrova pre vodné vtáctvo

Práce v náročných podmienkach

 • odsávanie sedimentu pod cirkulačnými centrami
 • vedenie vrtného zariadenia pri stavbe mostu Apollo
 • výmena čerpadla v nebezpečnom prostredí

Skalnaté pleso

 • monitorovacie a mapovacie práce

Malá vodná elektráreň Dobrohošť

 • Búranie betónovych výstupov a pálenie armatúr pod vodnou hladinou.