Práce v náročných podmienkach

Montáž/Demontáž čerpadla.


Vedenie vrtného zariadenia pri stavbe mostu Apollo v Bratislave.


Odsávanie sedimentu z dna bazénov pod cirkulačnými centrami.