Revitalizácia jazera Štrkovec

Spoločnosť lignárius sa na tomto veľkolepom projekte podieľala od samého začiatku. V prvých fázach projektu sme pre Asociáciu priemyslu a ochrany prírody - APOP vykonávali odbery vzoriek vody a nánosov z rôznych častí jazera. Po analýzach sa zistilo, že kvalita vody je nevyhovujúca a usadeniny na dne jazera obsahujú neprípustné množstvo škodlivých látok. Bolo vyprojektované riešenie problému vyžadujúce niekoľkoročnú prácu.


V prvom kroku naša spoločnosť realizovala odstránenie mechanických nečistôt ktoré v jazere ľudia s veľkou oblubou ukladajú. Po odvoze niekoľkých veľkokapacitných kontajnerov sa projekt revitalizácie posunul do ďalšej fázy, ktorou bolo odsatie kontaminovaných usadenín zo dna jazera pomocou výkonného čerpadla. Tento spôsob je veľmi citlivý k okolitému vonkajšiemu prostrediu a okolo plávajúce ryby nám boli dôkazom že aj podvodný svet príjma očistu s radosťou.


Proces bol priamo riadený prítomným potápačom, takže odsávanie usadenín bolo veľmi efektívne a nedochádzalo k odsávaniu vody bez usadenín. Usadeniny boli čerpadlom odsávané do pristavených cisterien, ktoré odpad odvážali na skládku odpadu v areáli a.s. Slovnaft.


Po úspešnom odstráneni usadenín zo dna Štrkoveckého jazera nastalo v nasledujúcich rokoch očakávané bujnenie vodných rastlín ktoré mali konečne priestor pre rast. Po dorastení rastlín do dĺžky 3-4 metre (teda až po hladinu jazera) boli rastliny odstraňované, čo prispievalo k ďalšiemu zvyšovaniu kvality vody, nakoľko rastliny pri raste absorbovali zbytky kontaminácie. Rastliny boli odrezané nad dnom, dotiahnuté ku brehu a následne odvezené na skládku. Po niekoľký rokoch bol cyklus zlepšenia kvality vody dokončený a okolie jazera bolo upravené.


V poslednej fáze spoločnosť Lignárius navrhla, zhotovila a usadila plávajúci ostrov, ktorý mal slúžiť ako bezpečné hniezdisko pre vodné vtáctvo. Tento ostrovček slúži vodnému vtáctvu dodnes.


Nasledujúce fotografie nech sú dôkazom citlivého prístupu našej spoločnosti k okolitému prostrediu. Zo dna jazera sú odčerpávané desiatky ton kalu pričom okolie jazera zostáva čisté a neporušené.


Naša spoločnosť sa podieľala na revitalizácii jazera Štrkovec od začiatku a podieľa sa na drobných dočisťovacích prácach dodnes. Vďaka usilovnej práci sa zo špinavého kontaminovaného jazera stala perla Bratislavy pri ktorej Bratislavčania radi trávia voľný čas.