História spoločnosti Lignárius

Pracovníci terajšej firmy Lignárius spolupracovali už od roku 1971 pod hlavičkou Zväzarmu (Zväz pre spoluprácu s armádou) v rôznych odvetviach priemyslu a získali bohaté skúsenosti v oblasti potápačských prác. Krátko po revolúcii a zániku Zväzarmu v roku 1991 bola založená firma Lignárius, ktorá pokračuje v tejto činnosti dodnes. Našou doménou sú ekologické práce, ale naše skúsenosti využívajú aj v iných oblastiach.

V roku 1994 naša firma vyvinula a v Slovnafte odskúšala prototyp odsávacieho zariadenia, ktoré neskôr získalo 2. miesto v národnom kole ekologickej súťaže EKO 2001. Touto metódou bolo v roku 1995 revitalizované Štrkovecké jazero v Bratislave, kde bolo odsatých zo dna jazera 14.000 metrov kubických sedimentu. Táto technológia bola a je využívaná v ťažko prístupných priestoroch, kde sa iné zariadenia nedostanú (potrubia a iné prekážky). Napríklad v roku 2001 v Slovnafte na ČOV bolo odsatých 35.000 metrov kubických sedimentu za necelé 2 mesiace.